Dla osób fizycznych istnieje dotacja na urządzenia odnawialnych źródeł energii w postaci dofinansowania do pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. Dotyczy to budynków modernizowanych jak i nowo budowanych. Dotacja wynosi 20% kosztów kwalifikowanych. Jest realizowana po spłacie 80 % inwestycji. Spłata może być rozłożona od dwóch do ośmiu lat. Nasza firma zajmuje się przygotowaniem dokumentacji dla WFOŚIGW w Opolu zgodnie z wymogami programu ograniczenia niskiej emisji.

 

Dotacje województwo śląskie

Dla firm w województwie śląskim istnieje możliwość dofinansowania zadań proekologicznych typu zagospodarowanie ciepła odpadowego z agregatów chłodniczych (UNISYSTEMY SYSTEM), montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych itd. w kwocie do 40 % kosztów kwalifikowanych. Szczegóły na stronie WFOŚIGW Katowice.